Go to Home

Vereniging

Sponsoring

Contact

Allerlei

Sponsor 't Bommelke

Sponsor Rick Sports

Sponsormogelijkheden

DBV is een actieve voetbalvereniging met een sociaal dorpsbelang. Sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid zijn sleutelwoorden van deze vereniging. De vrijwilligers zijn de belangrijke steunpilaren. Zonder deze mensen is het voortbestaan niet gewaarborgd. Daarnaast zijn natuurlijk de leden ook van belang.

Echter de financiele bijdrage van onze leden is tezamen met de kantine inkomsten ruim onvoldoende voor het in stand houden van onze vereniging.

Sponsor worden, waaraan wordt het geld besteed?

De financiële middelen die u ter beschikking stelt worden zo zorgvuldig mogelijk besteed. Naast het draaiende houden van de vereniging (primair doel) willen we ook iets terug doen voor de mensen die zich (geheel vrijwillig) inzetten voor onze vereniging. Dit komt tot uiting in onze vrijwilligers- en sponsoravond. Daarnaast bent u van harte welkom om onze teams te zien voetballen, want daar gaat het uiteindelijk om!
Concreet wordt met uw sponsoring een bijdrage geleverd aan te volgende zaken:

Sponsor worden, wat levert het op?

DBV heeft een weg ingeslagen die moet leiden tot betere kwaliteit, zowel op sportief als organisatorisch vlak. De club streeft ernaar een solide en gezonde vereniging te worden/blijven, om zo tot een hoger niveau te komen. Meer sponsors kan op termijn voor een uitbreiding van het aantal leden zorgen. De club wordt financieel sterker, en komt ook op technisch gebied op een hoger niveau. Dit maakt DBV interessanter voor vrijwilligers, meer leden en bovendien nog meer sponsors.

U maakt het dus mogelijk om ons sterker te maken en profiteert zo optimaal van onze mogelijkheden om uw bedrijf aan een breder publiek te laten zien.

Sponsor worden, samen groeien !!!